Menu Sluiten

Google-0-woorden

Lijst met woorden die op moment van typen geen hits bij Google opleverden.

blijkool (scheldw.) blije eikel.
egelbes (sugg. A.R.) Nederlands woord voor lychee
Google-0-woord woord dat geen hits bij Google oplevert. Google-0-woord is een Google-0-woord.
kookvechten het tegen elkaar opnemen in een kookwedstrijd.
kopzander iemand die de kop in het zand steekt.
moriesdont spellingsvereenvoudiging om tijd vrij te maken voor nuttiger activiteiten dan het aanleren van spelling, zoals voorgesteld door Maurice de Hond (nov. 2016). Wij hantere op sgool moriesdontspelling.
neologekte modetrend van verneologisering van het taalgebruik. De neologekte heeft toegeslagen.
schimptamboer critisch en luidruchtig persoon.
taalmusement taalamusement of recreatieve taalkunde.
verneologisering zie neologekte.
versingaporen Toegroeien naar een multiculturele samenleving met Engels als bindmiddel. Nederland lijkt langzaam te versingaporen.
zieniksme vasthouden aan je overtuigingen ondanks belangrijke nieuwe ontwikkelingen.

Herdefinities

Nieuwe betekenissen voor bestaande samenstellingen.

loopneus druppelvormige korrel op een geweerloop.
melkkoe puur voor de opbrengst gehouden koe.
melksnor donzige bovenlipbeharing van kinderen.
reserveband oproepbare militaire kapel.
schaakpartij massaontvoering.
schoolhoofd quasi-geïnteresseerde gelaatsuitdrukking. De journalist trok een schoolhoofd.
tapijtbommenwerper katapult voor explosieve vloerkleden.
waterkoker cilindervormig glas.
wurgcontract opdrachtbevestiging voor een huurmoordenaar.

Hernoemingen

gingkgo → boekenleggerboom

Moderne spreekwoorden

–Avondrood, ochtendfile dubbel groot.
–De vriendelijkste winkeliers pakken de hoogste marges.
–Een baas die pest, heeft het slecht in z’n nest.
–Een baas zonder praatjes, is als een kroeg zonder vaatjes.
–Een bedrijf is zo goed als zijn koffie.
–Een computercrash op maandagmorgen, is het begin van een week vol zorgen.
–Een dag niet vergaderd, is een dag meer geleefd.
–Een goed café hoeft niet aan een plein te zitten. (Wie topkwaliteit levert, hoeft niet op een toplocatie gevestigd te zijn.)
– Een held op sociale media, een sukkel op straat, maar toch een talent
–Een manager zonder spatjes, is als timmerwerk zonder latjes.
–Een scheur in je panty is een streep door je dag.
–Goede mensen, maar slechte koffie. (Vriendelijkheid is geen garantie voor kwaliteit.)
–Met een grote bek en gepoetste schoenen, verdien je vroeg of laat miljoenen.
–Na een file in de regen valt de dag zelden meer tegen.
–Pasen zonder haas is als tosti zonder kaas.
–Rokende kok, zout in de wok. (Rokende koks proeven minder goed.)
–Trage bediening zet bittere koffie.
–Verpakking is verlakking.
–Verwarming is verarming.
–Werk zonder stress is als vakantie zonder zon.
–Wie data verliest, verliest een stuk van zijn leven.

Nog niet gebruikte romantitels

Krammen, De Ledenwerver, Misselijk

Nog niet gebruikte titels voor dichtbundels

Grondaarde, Vuistgeheugen