Menu Sluiten

Moriesdont opent nieuw spellingsdebat

beeldcitaat: Pauw (NPO)

Maurice de Hond was vanavond met Wim Daniëls bij Pauw te gast om over zijn ideeën voor spellingsvereenvoudiging te praten. Wanneer je de spelling makkelijker maakt, heb je op de basisschool meer tijd over voor andere zaken, is het idee. Cadeau zou bijvoorbeeld kado moeten worden, etcetera. Het kwam bij de discussietafel vreemd genoeg niet ter sprake om spelling vrij te laten. Want dat zou werkelijk veel tijd besparen.

Is het leren van spelling tijdverspilling?

Volgens Wim Daniëls beslaat spelling 15 procent van de weekbesteding aan taal op school. Dat valt te overzien, maar de tijd die je de rest van je leven bezig bent om dt-fouten e.d. te corrigeren is fundamenteel groot. Maar wanneer je de dt-regel zou vervangen door ‘altijd een t’, zullen er mensen blijven die fouten maken. Wanneer de regel zou zijn: ‘schrijf d, dt of t’, zouden fouten bijna uitgesloten zijn.
 Wordt het Nederlands daardoor onleesbaar? Het onderstaande gedicht van Peesee Hooft bewijst het tegenovergestelde:

Klaere, wat heeft ‘er uw hartje verlept
Dat het verdriet uit vrolijckheid schept,
En altijd even benepen verdort,
Gelijck een bloempje, dat dauwetje schort?

Krielt het van vrijers niet om uw deur?
Mooghje niet gaen te kust en te keur?
En doeje niet branden, en blaecken, en braên
Al waer ‘t u op lust een lonckje te slaen.

Anders en speelt het windetje niet,
Op elsetacken, en leuterigh riet,
Als: lustighjes: lustighjes. Lustighjes gaet
Het waetertje, daer ‘t tegen ‘t walletje slaet.

Siet d’openhartighe bloemetjes staen,
Die u tot alle blijgeestigheidt raên.
Self ‘t zonnetje wenscht’ u wel beter te moe,
En werpt u een lieffelijck ooghelijn toe.

Maer soo se niet, door al hun vermaen,
Steeken met vreughd uw sinnetjes aen,
Soo sult ghij maecken aen ‘t schrejen de bron
De boomen, de bloemen, de sujvrere zon.

Geplaatst inNieuws