Menu Sluiten

De namen van de nieuwe superprovincies

Ronald Plasterk keert niet terug in de Tweede Kamer, maar dat wil niet zeggen dat het plan voor de superprovincie(s)/rijksdelen van boord is. Alvast meedenkend kwamen we tot deze indeling + namen.

Deze oplossing houdt rekening met historische grenzen en de traditionele provincies kunnen voor sommige doeleinden blijven bestaan. Randstad is een voor-de-handliggende naam voor de beoogde Randstad-provincie (duh!). Friesland is de historische naam voor het aangegeven gebied en sluit nu aan op Ost-Friesland. De IJssel stroomt door het midden van de samengevoegde provincies Gelderland en Overijssel. Zuiden heeft een sterke gevoelswaarde, maar strijdt niet met de drie historische provincienamen Zeeland, Brabant en Limburg. Tot slot is het een volkomen natuurlijke indeling. Het geeft dus helemaal niet het gevoel van een ‘superprovincie’.

Geplaatst inNaamgeving