Categorie: Stijlmiddelen

Klankherhaling

beeld: citaat uit de Ursonate van Kurt Schwitters Klankherhaling is een middel om taal opvallender, mooier en meer memorabel te maken. Het meest bekend zijn rijm (gelijluidende regeleinden) en alliteratie (gelijke beklemtoonde beginklanken van...

Nederlandse tongbrekers

Tongbrekers zijn zinnen die je gemakkelijk verkeerd uitspreekt, zoals ‘De postkoetskoetsier poetst zijn postkoets met postkoetspoets’, ‘De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de knappe kapper knapt’ en ‘Ik pak een plak bakbloedworst’. Hoe verzin je nieuwe tongbrekers?

99 manieren om een tekst te openen

De eerste regel van een tekst is als een propper voor een discotheek: hij moet de lezer naar binnen lullen. En stijl en routine zijn daarbij de belangrijkste wapens. Op hoeveel manieren kun je...